Effekten af Mindfulness er på mange måder fantastisk.

Ved at gøre Mindfulness til en del af din hverdag får du et liv, hvor du lærer at stoppe op og blive opmærksom på det, som sker lige her og nu. Gennem velafprøvede teknikker opnår du større klarhed og du lærer at blive bedre til at mærke efter, hvordan dit sind og din krop har det.

Mindfulness giver dig et liv med mere ro på og du får skærpet din evne til at fokusere og føle et større nærvær med dig selv og med andre. Mindfulness sætter dig i stand til i højere grad at respondere konstruktivt i forskellige situationer, frem for blot at reagere automatisk.

At praktisere Mindfulness har mange positive gevinster, for eksempel

 • Forebygger stress og depression
 • Øger koncentration og klarhed
 • Giver større indre ro og følelsesmæssig stabilitet
 • Fremmer livsglæde og giver mere energi
 • Øget beslutningskompetance og kreativitet
 • Styrkelse af immunforsvaret
 • Positiv indvirkning på andre fysiologiske funktioner f.eks. sænkelse af blodtryk, bedre søvn
 • Øget evne til at prioritere og tænke mere klart i pressede situationer
 • Større nærvær og bevidsthed omkring dig selv
 • Styrket evne til at respondere konstruktivt i stedet for at reagere automatisk
 • At vi kommer tilstede i vores eget liv – ikke blot at leve sit liv, men opleve livet

Du behøver ikke at kunne lide at praktisere, du skal bare gøre det”

                                                                                Jon Kabat-Zinn