Mindfulness Baseret Stress Reduktion – 8 ugers forløb

MBSR er et intensivt evidensbaseret Mindfulness trænings- og udviklingsforløb over 8 aftener á 2 1/4 time samt én dag i guidet stilhed á 6 timer. MBSR forløb kan også bestilles som et målrettet forløb til en gruppe af medarbejdere eller ledere. Forløbet er i sin grundform udviklet på University of Massachuttets, USA af Dr. Jon Kabat-Zinn tilbage i 1979.

Ved et MBSR forløb skabes der et solidt fundament, hvorfra enhver form for stress og ubalance kan imødegås. Der er tale om træning i det globalt set mest gennemtestede og forskningsmæssigt mest velafprøvede Mindfulness program.

Forskningsresultater viser, at personer som gennemfører et 8 ugers MBSR forløb bl.a melder om: Forøget evne til at slappe af, forbedret evne til at håndtere smerte, mere energi og livsglæde, forøget selvværd og forbedret evne til at håndtere både kortvarige og længerevarende stressfyldte situationer.

Forløbet henvender sig ikke kun til stressramte, men til alle der ønsker mere nærvær, fokus, koncentration, dybere selvindsigt, ro, balance og glæde i livet.

Gennem forløbet vil du blive præsenteret for og trænet i meditationsøvelser (siddende, gående, liggende meditationer), blide Mindfull Movements, dialog og enkelte gruppeøvelser.

Vi vil i forløbet bl.a. berøre følgende emner:

  • Nærvær, opmærksomhed og evnen til at være i nuet
  • Hvorfor mister vi evnen til at være i nuet?
  • Meditation – opmærksomhed der rummer tanker, følelser og krop
  • De 7 grundholdninger i MBSR
  • Kommunikation og interpersonelle relationer
  • Stress, angst og helbredsproblemer
  • Integration og kropsbevidsthed
  • Forløbet er interaktivt og tager afsæt i deltagernes erfaringer og oplevelser fra den daglige praksis fra mødegang til mødegang. Det er derfor vigtigt at deltagerne afsætter tid til daglig praksis, som er ca. 45 min. 6 dage om ugen.

Kurset forløber over 8 mødegange af 2 1/4 time pr. gang samt en ”hel” dag á 6 timer i guidet stilhed.

Der skal påregnes ca. 45 minutters hjemmearbejde dagligt med at praktisere Mindfull Meditation, blide Mindfull Movements og diverse øvelser.

Der bliver udleveret guidede meditationer samt manual til hjemmearbejde.

Pris 3.200,00

Kontakt mig venligst for næste kursusopstart.

Afholdes i Roskilde

Tilmeld dig gerne via kontaktformularen eller kontakt mig på telefon 51748299